dissabte, 22 de gener de 2011

País Valencià 1699

Agustín Bella a la seua obra "Vida de fra Agustín Antonio Pascual" afirmava en 1699, encara estant vigent les institucions forals del Regne de València, que: "... no le tenía el Señor destinado para apóstol de las Indias, sino de nuestro País Valenciano...".

O un altre cas, provinent d'una obra satírica, que va ser rescatada per Sanchis Guarner, escrita el 1767: "Carta no vista, lletra uberta, combit cheneral i particular, que fa Quelo el Roig d'Albal, nét de la tia Rafela, a tota la Cort de Madrit, per que vinga a veurer o mirar la gran Festa Centenar de la Verche Protectora, ulatant el lluit que estarà el País Valencià"

(per a que després vinguen en la monserga de que "País Valencià" és un invent modern...)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada